ACADEMIC & ESSAYS

Academic articles, essays and studies:

’’Sano r ja riko sun rajat’’. Artikulaatiovirheen vaikutus maskuliinisuuteen suomalaisessa populaarimusiikissa – esimerkkinä rap-artisti Uniikki (HuK-tutkielma, Turun yliopisto / Musiikkitieteen oppiaine, 2018)*

Äänisuunnittelun toteutus speksissä : autoetnografinen tutkimus äänisuunnittelijan työstä sekä omasta tekijyydestä Turkulaisessa humanistispeksissä (Pro Gradu -tutkielma, utupub, 2021)*

Essays (published in non-academic context):

The thin line between diegetic & non-diegetic sound in Portal (Melancholic Zombie plays videogames, 2021)*

*as Juho Saari